Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Việt Nam Mới  • 18/10/2021
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Quy hoạch sử dụng đất huyện Đại Lộc được thể hiện một phần trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2018.

Xem bài gốc: https://vietnammoi.vn/ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-huyen-dai-loc-tinh-quang-nam-2021101810024639.htm


like
comment
share