Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Kiên Giang

Việt Nam Mới  • 24/09/2021
Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Kiên Giang

Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Kiên Giang được thể hiện trong bản đồ quy hoạch giao thông đến năm 2025 tỉnh Kiên Giang.

Xem bài gốc: https://vietnammoi.vn/ban-do-quy-hoach-giao-thong-tinh-kien-giang-2021092421150726.htm


like
comment
share

Việt Nam Mới Việt Nam Mới • 25/09/2021