Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Việt Nam Mới  • 26/09/2021
Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Giang Thành được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Giang Thành.

Xem bài gốc: https://vietnammoi.vn/ban-do-quy-hoach-giao-thong-huyen-giang-thanh-tinh-kien-giang-20210926225116974.htm


like
comment
share