Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Việt Nam Mới  • 25/09/2021
Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Quy hoạch giao thông huyện Châu Thành được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem bài gốc: https://vietnammoi.vn/ban-do-quy-hoach-giao-thong-huyen-chau-thanh-tinh-long-an-20210925102931874.htm


like
comment
share