Bán đảo Cà Mau ưu tiên nâng cấp, vận hành công trình ứng phó thiên tai

Nông Nghiệp  • 26/11/2021
Bán đảo Cà Mau ưu tiên nâng cấp, vận hành công trình ứng phó thiên tai

ĐBSCL Nhằm ứng phó với thiên tai, hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhiều công trình thủy lợi trọng điểm.

Xem bài gốc: https://nongnghiep.vn/ban-dao-ca-mau-uu-tien-nang-cap-van-hanh-cong-trinh-ung-pho-thien-tai-d308748.html


like
comment
share