Bài 5: Để trở thành "vùng xanh" yên bình, bền vững

Quân đội nhân dân  • 25/09/2021
Bài 5: Để trở thành "vùng xanh" yên bình, bền vững

5 tháng qua, tỉnh Bình Dương đã nỗ lực hết mình, huy động tất cả sức người, sức của cho công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Hiện nay, địa phương đang từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường trong điều kiện vừa PCD, vừa khôi phục sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội khác.

Xem bài gốc: https://www.qdnd.vn/tren-tuyen-dau-chong-dich/cac-van-de/bai-5-de-tro-thanh-vung-xanh-yen-binh-ben-vung-672274


like
comment
share