Bắc Ninh đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phòng, chống dịch COVID-19

Đảng Cộng Sản  • 15/10/2021
Bắc Ninh đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phòng, chống dịch COVID-19

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các biện pháp mạnh mẽ phòng, chống dịch với quyết tâm cao nhất. Tính đến nay, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc truy vết, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin, huy động nguồn lực xã hội…

Xem bài gốc: https://dangcongsan.vn/phat-huy-thanh-tuu-y-te-trong-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan/thanh-tuu-y-te/bac-ninh-dat-duoc-nhieu-ket-qua-noi-bat-trong-phong-chong-dich-covid-19-594227.html


like
comment
share