Bạc Liêu: Test Covid-19 liên tục đối với cán bộ, viên chức có cần thiết?

Giao Thông  • 25/11/2021
Bạc Liêu: Test Covid-19 liên tục đối với cán bộ, viên chức có cần thiết?

Theo lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, việc tầm soát cho cán bộ đã được tỉnh cân nhắc và tính toán kỹ không để xảy ra lãng phí.

Xem bài gốc: https://www.baogiaothong.vn/bac-lieu-test-covid-19-lien-tuc-doi-voi-can-bo-vien-chuc-co-can-thiet-d533571.html


like
comment
share