Bà Nguyễn Phương Hằng làm việc với Công an TP.Biên Hòa về vấn đề gì?

CafeBiz  • 26/11/2021
Bà Nguyễn Phương Hằng làm việc với Công an TP.Biên Hòa về vấn đề gì?

Bà Nguyễn Phương Hằng đến làm việc với Đội điều tra tổng hợp (Công an TP.Biên Hòa) liên quan về việc bà Hằng tố giác bà Đ.T.N.D.

Xem bài gốc: https://cafebiz.vn/ba-nguyen-phuong-hang-lam-viec-voi-cong-an-tpbien-hoa-ve-van-de-gi-20211126084119543.chn


like
comment
share