Bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an TP. Biên Hòa làm việc

Kênh 14  • 25/11/2021
Bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an TP. Biên Hòa làm việc

Sáng 25/11, bà Nguyễn Phương Hằng đã đến Đội điều tra tổng hợp - Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để làm việc về việc tố giác bà Đậu Ngọc Diệp có hành vi vu khống bà.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/ba-nguyen-phuong-hang-den-cong-an-tp-bien-hoa-lam-viec-20211125125348675.chn


like
comment
share