AUKUS ra đời, Ấn Độ rơi vào thế kẹt giữa Pháp và Nga

VOV  • 26/09/2021
AUKUS ra đời, Ấn Độ rơi vào thế kẹt giữa Pháp và Nga

Pháp và Ấn Độ không có khả năng xảy ra bất kỳ rạn nứt nghiêm trọng nào trong quan hệ của họ với Mỹ, chẳng hạn như rời Pháp rời NATO và Ấn Độ rời Bộ Tứ, nhưng mối quan hệ của họ với Mỹ sẽ không như cũ do AUKUS.

Xem bài gốc: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/aukus-ra-doi-an-do-roi-vao-the-ket-giua-phap-va-nga-893468.vov


like
comment
share