[Audio] Những câu chuyện xúc động giúp lan tỏa tinh thần chống dịch

Vietnam+  • 1 tháng
[Audio] Những câu chuyện xúc động giúp lan tỏa tinh thần chống dịch

Tối 21/7, khi em D.T.A, Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đang hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm tại TP.HCM thì có điện của người nhà thông báo cha của em qua đời đột ngột.

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/audio-nhung-cau-chuyen-xuc-dong-giup-lan-toa-tinh-than-chong-dich/728684.vnp


like
comment
share