Apple lại đi sau Samsung với iPhone 13, nhưng làm tốt hơn

GenK  • 16/09/2021
Apple lại đi sau Samsung với iPhone 13, nhưng làm tốt hơn

Apple không phải là người làm đầu tiên, nhưng trong nhiều trường hợp thì là người tốt hơn.

Xem bài gốc: https://genk.vn/apple-lai-di-sau-samsung-voi-iphone-13-nhung-lam-tot-hon-20210916122347132.chn


like
comment
share