Apple gặp trở ngại lớn trong quá trình đưa MagSafe lên iPad Pro

GenK  • 15/01/2022
Apple gặp trở ngại lớn trong quá trình đưa MagSafe lên iPad Pro

Apple không chắc chắn về việc sử dụng kính làm vật liệu mặt lưng cho iPad Pro, còn kim loại sẽ gây ảnh hưởng đến sạc MagSafe.

Xem bài gốc: https://genk.vn/apple-gap-tro-ngai-lon-trong-qua-trinh-dua-magsafe-len-ipad-pro-20220115133535653.chn


like
comment
share