Ảnh hưởng đại dịch COVID-19 đến thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại

VietQ  • 18/09/2021
Ảnh hưởng đại dịch COVID-19 đến thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực của nền kinh tế và làm thay đổi thói quen mua sắm của khách hàng. Ngày càng nhiều doanh nghiệp và người dân thích ứng với tình hình mới, chuyển từ mua bán, thanh toán trực tiếp sang mua bán trực tuyến và sử dụng kênh thanh toán không dùng tiền mặt nhằm giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh cũng như tận dụng tối đa những tiện ích mà phương thức này mang lại. Trong bối cảnh đó, hầu hết các ngân hàng thương mại đều hướng đến và triển khai kế hoạch để phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng định hướng của Chính phủ.

Xem bài gốc: https://vietq.vn/anh-huong-cua-dai-dich-covid-19-den-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-d191499.html


like
comment
share