Anh dự kiến tiêm mũi nhắc lại vaccine ngừa COVID-19 hàng năm giống bệnh cúm mùa

Đời sống Pháp luật  • 9 ngày
Anh dự kiến tiêm mũi nhắc lại vaccine ngừa COVID-19 hàng năm giống bệnh cúm mùa

Chính phủ Anh hiện đang cân nhắc việc tiêm mũi nhắc lại vaccine ngừa COVID-19 hàng năm cho người dân giống như tiêm vaccine ngừa bệnh cúm mùa.

Xem bài gốc: https://www.doisongphapluat.com/anh-du-kien-tiem-mui-nhac-lai-vaccine-ngua-covid-19-hang-nam-giong-benh-cum-mua-a513243.html


like
comment
share