An Giang: Trồng thứ cây bò kín cả giàn, trái treo lủng lẳng quá trời, đẹp như phim

Dân Việt  • 24/09/2021
An Giang: Trồng thứ cây bò kín cả giàn, trái treo lủng lẳng quá trời, đẹp như phim

Trồng khổ qua ở xã Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho năng suất cao, giá bán trái khổ qua tương đối ổn định. Nhờ vậy vụ hè thu này nông dân xã Phú Hữu mang lại lợi nhuận cao.

Xem bài gốc: https://danviet.vn/an-giang-trong-thu-cay-bo-kin-ca-gian-trai-treo-lung-lang-qua-troi-dep-nhu-phim-20210924184536811.htm


like
comment
share

Dân tộc & Phát triển Dân tộc & Phát triển • 24/09/2021