An Giang đảm bảo hàng hóa và bình ổn giá để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán

VOV  • 15/01/2022
An Giang đảm bảo hàng hóa và bình ổn giá để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán

Giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các doanh nghiệp, tiểu thương trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động nguồn hàng đa dạng, phong phú chủng loại. Các ngành chức năng phối hợp với địa phương triển khai kế hoạch bình ổn giá, đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ người dân.

Xem bài gốc: https://vov.vn/kinh-te/an-giang-dam-bao-hang-hoa-va-binh-on-gia-de-phuc-vu-thi-truong-tet-nguyen-dan-post918544.vov


like
comment
share