ACB giải ngân online cho khách hàng doanh nghiệp trong 3 phút

Đầu tư chứng khoán  • 17/09/2021
ACB giải ngân online cho khách hàng doanh nghiệp trong 3 phút

Từ tháng 9/2021, ACB đưa vào triển khai giải pháp giải ngân trực tuyến thông qua kênh ACB Online dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Xem bài gốc: https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/acb-giai-ngan-online-cho-khach-hang-doanh-nghiep-trong-3-phut-post280008.html


like
comment
share