7 tính năng ẩn trên macOS mà bạn nên cần dụng ngay!

GenK  • 16/09/2021
7 tính năng ẩn trên macOS mà bạn nên cần dụng ngay!

Nhìn bề ngoài, macOS có vẻ ít có nhiều thay đổi qua các bản cập nhật gần đây. Tuy nhiên, nếu bạn chịu khó tìm hiểu, có rất nhiều chức năng ẩn mà Apple đã thêm vào hệ điều hành. Ngay cả nếu bạn là người dùng macOS lâu năm, có thể bạn chưa để ý đến hết những tính năng hữu dụng này.

Xem bài gốc: https://genk.vn/7-tinh-nang-an-tren-macos-ma-ban-nen-can-dung-ngay-2021091520550029.chn


like
comment
share