7 Bước xử lý khủng hoảng truyền thông

Brands Vietnam  • 20/09/2021
7 Bước xử lý khủng hoảng truyền thông

Trong quá trình kinh doanh, nếu không khéo léo và cẩn trọng thì doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng truyền thông và rơi vào trạng thái bị động, ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín và thương hiệu. Sau đây là 7 bước xử lý khủng hoảng hiệu quả.

Xem bài gốc: https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/320340-7-Buoc-xu-ly-khung-hoang-truyen-thong


like
comment
share

ICT Việt Nam ICT Việt Nam • 21/09/2021