6 loại trái cây có tiền cũng chưa chắc mua được trên thế giới, có quả từng được chào bán với giá... 1,04 tỷ đồng

Doanh nghiệp VN  • 16/09/2021
6 loại trái cây có tiền cũng chưa chắc mua được trên thế giới, có quả từng được chào bán với giá... 1,04 tỷ đồng

Chưa bàn đến hương vị, chỉ vì quá trình trồng trọt khó khăn mà những loại trái cây này bị đẩy giá lên rất cao, thậm chí không phải ai có tiền cũng mua được.

Xem bài gốc: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/6-loai-trai-cay-co-tien-cung-chua-chac-mua-duoc-tren-the-gioi-co-qua-tung-duoc-chao-ban-voi-gia-1-04-ty-dong/20210915070011006


like
comment
share