4 vấn đề về tiền lương người lao động cần biết trong thời gian COVID-19

Eva  • 07/06/2021

Ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân thì dịch Covid-19 còn ảnh hưởng đến việc làm và tiền lương của người lao động.

Xem bài gốc: https://eva.vn/tin-tuc/4-van-de-ve-tien-luong-nguoi-lao-dong-can-biet-trong-thoi-gian-covid-19-c73a478533.html


like
comment
share