4 tỉnh được quy hoạch tiềm năng thành cảng biển đặc biệt, Khánh Hoà có thể đón tàu 300.000 tấn

VietnamBiz  • 25/09/2021
4 tỉnh được quy hoạch tiềm năng thành cảng biển đặc biệt, Khánh Hoà có thể đón tàu 300.000 tấn

Khánh Hòa Thanh Hóa, Đà Nẵng và Sóc Trăng là 4 địa phương được quy hoạch tiềm năng thành cảng biển đặc biệt trong chiến lược phát triển 2021 – 2030.

Xem bài gốc: https://vietnambiz.vn/4-tinh-duoc-quy-hoach-tiem-nang-thanh-cang-bien-dac-biet-khanh-hoa-co-the-don-tau-300000-tan-20210924210721796.htm


like
comment
share