4 dự án phim được chờ đợi của YoonA (SNSD)

Lao Động Trẻ  • 3 ngày
4 dự án phim được chờ đợi của YoonA (SNSD)

2021 là một năm bận rộn của thành viên nhóm SNSD - YoonA khi cô liên tiếp xác nhận đóng chính nhiều dự án phim mới.

Xem bài gốc: https://laodongtre.laodong.vn/phim-anh/4-du-an-phim-duoc-cho-doi-cua-yoona-snsd-953980.ldo


like
comment
share