300.000 người lao động bị cách ly y tế sẽ được hỗ trợ

Người Lao Động  • 07/06/2021

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xin ý kiến về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động phải cách ly y tế. Số tiền dự kiến chi hỗ trợ là 945 tỷ đồng cho 300.000 người lao động.

Xem bài gốc: http://nld.com.vn/cong-doan/300000-nguoi-lao-dong-bi-cach-ly-y-te-se-duoc-ho-tro-20210607094940094.htm


like
comment
share