30.000 tỉ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động được hỗ trợ cao nhất 3,3 triệu

Thanh Niên  • 25/09/2021
30.000 tỉ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động được hỗ trợ cao nhất 3,3 triệu

Nếu có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên thì người lao động sẽ được hỗ trợ ở mức cao nhất 3,3 triệu đồng/người.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/30000-ti-quy-bao-hiem-that-nghiep-nguoi-lao-dong-duoc-ho-tro-cao-nhat-33-trieu-post1115315.html


like
comment
share