"3 tại chỗ" thì vừa làm vừa lo, doanh nghiệp như đứng giữa "ngã 3 đường"

VTV  • 04/08/2021
"3 tại chỗ" thì vừa làm vừa lo, doanh nghiệp như đứng giữa "ngã 3 đường"

Việc kéo dài thời gian thực hiện "3 tại chỗ" khiến nhiều doanh nghiệp đuối sức, vừa làm vừa lo.

Xem bài gốc: https://vtv.vn/kinh-te/3-tai-cho-thi-vua-lam-vua-lo-doanh-nghiep-nhu-dung-giua-nga-3-duong-20210804072719178.htm


like
comment
share