3 mẫu smartphone chuyên dành cho người yêu thích sáng tạo

PLO  • 5 ngày
3 mẫu smartphone chuyên dành cho người yêu thích sáng tạo

Nếu Xiaomi 11T và 11T Pro nổi bật với hiệu suất mạnh mẽ thì Xiaomi 11 Lite 5G NE lại mang phong cách trẻ trung, hướng đến sự đổi mới.

Xem bài gốc: https://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/thiet-bi-so/3-mau-smartphone-chuyen-danh-cho-nguoi-yeu-thich-sang-tao-1015630.html


like
comment
share