12 lần đăng mạng xã hội của Elon Musk làm thay đổi thị trường tài chính

VTV  • 16/01/2022
12 lần đăng mạng xã hội của Elon Musk làm thay đổi thị trường tài chính

Elon Musk được tạp chí Time bình chọn là "Nhân vật của năm", một phần vì ảnh hưởng của ông đối với thị trường tài chính, điều đó phần lớn đến từ nền tảng xã hội Twitter.

Xem bài gốc: https://vtv.vn/kinh-te/12-lan-dang-mang-xa-hoi-cua-elon-musk-lam-thay-doi-thi-truong-tai-chinh-20220116100909413.htm


like
comment
share